ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

 

Настоящата Политика относно „бисквитките“ определя използването от страна на “Глобал Гейминг Солюшънс” АД (наричано по-нататък “Администратора/ът”) на „бисквитки“ чрез Уебсайта https://igra.bg, (“Уебсайта/ът”), за да подобри преживяването на посетителите на интернет страницата. Политиката съдържа информация относно това какво представляват „бисквитките“ и тяхната употреба и начина по който може да бъдат контролирани от посетителите.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките представляват малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на посетителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на посетителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

Сайтът може да използва една или няколко от следните видове бисквитки, в зависимост от тяхната степен на необходимост:

 • Системно необходими бисквитки – Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.
 • Бисквитки за функционалност – Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.
 • Бисквитки за ефективност, анализи и реклама – Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics и Core Metrics.

Администраторът е задължен да изисква съгласието на всички посетители на Уебсайта за всички видове „бисквитки“, които използват с изключение на тези, които са „системно необходими“.

Колко време се пази информацията

Това зависи от вида на бисквитката. Сесийните бисквитки (които изтичат със затваряне на браузъра ви) не се съхраняват. Постоянните бисквитки (които се съхраняват на компютъра Ви или мобилното ви устройство) се използват от няколко месеца до две години.

Контрол на бисквитките

Ако посетителите на Уебсайта не желаят да получават “бисквитки”, докато разглеждат интернет страницата, те могат да променят настройките на браузъра и/ или мобилно устройство, така, че да ги уведомява при получаване на „бисквитки“ или да изберет да ограничат или блокират получаването на „бисквитките”.
Бисквитките могат да се блокират или изтриват при използване на функцията „Помощ“ на съответния браузър, настройките на мобилното устройство или чрез www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org, където е предоставена детайлна информация относно управлението на „бисквитките“ в едни от по-използваните видове браузъри.  Всеки посетител на Уебсайта може да изтрие всички бисквитки, които вече са запазени на компютъра му, а също така може да настрои повечето браузъри да ги блокират. Ако направи това обаче, може да се наложи ръчно да настройва някои параметри всеки път, когато посещава даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(„Политика за поверителност“)

Когато използвате услугите ни, Вие ни доверявате информацията си. Разбираме, че това е голяма отговорност, и работим усилено, за да защитаваме информацията Ви и да Ви предоставим пълен контрол.

Молим да прочетете тази Политика за поверителност внимателно преди да използвате сайта https://igra.bg. В случай, че имате въпроси относно настоящата Политика за поверителност, свържете се с нас на телефон 02 4920 228 или използвайте формата за контакт на сайта.

„Глобал Гейминг Солюшънс“ АД зачита неприкосновеността на личния живот на Участниците в игрите и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани във връзка с предоставяни от дружеството услуги.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на Регламент 2016/679 ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Общ регламент относно защитата на данните” или GDPR), във връзка с обработването на личните данни и Закона за защита на личните данни, както и други специални изисквания на приложимите за дейността ни нормативни актове, вкл. но не само: Закона за хазарта, Закона за мерките срещу изпиране на пари, подзаконовите нормативни актове, както и приетите от Държавната комисия по хазарта задължителни игрални условия и правила, правила и изисквания за организираните хазартни игри от „Глобал Гейминг Солюшънс“ АД.

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уеб сайт https://igra.bg.

Политиката за поверителност ще Ви разясни каква лична информация обработваме при участието Ви в и получаване на парични и предметни печалби от игрите, чрез регистрация на уебсайта https://igra.bg, за какви цели я използваме, как можете да актуализирате, управлявате и изтривате Вашата информация, и какви са правата Ви като субект на личните данни.

Използвайки сайта https://igra.bg, Вие се съгласявате с условията относно събирането, използването и разкриването  на Вашите лични данни в съответствие с Политиката ни за поверителност.

Администратор на лични данни

„Глобал Гейминг Солюшънс“ АД  (по-нататък наричано за краткост „Администратор“) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206921771 което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

„Глобал Гейминг Солюшънс“ АД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679.

Можете да се свържете с нас по следния начин:

телефон за контакти: 02 4920 228 или използвайте формата за контакт на сайта.

Надзорни органи

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

e-mail: [email protected][email protected] ;  Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6;

тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Видове данни, за какви цели и на какво правно основание ги обработваме

  Администраторът събира лични данни на Участниците в предлаганите на https://igra.bg игри въз основа на правен интерес, или за да спази законово или договорно задължение. Когато обработваме данните Ви за целите на директен маркетинг за наши продукти и услуги, както и за участие в бонус игри, ще ни е необходимо Вашето изрично съгласие

 1. Данни събирани от Организатора:
 • три имена, ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер, дата на раждане, пол, данни по документ за самоличност, постоянен адрес и гражданство, за да можем да установим Вашата самоличност и да изпълним наши законови задължения;
 • потребителско име и парола;
 • IP адрес;
 • електронен адрес;
 • телефонен номер;
 • банкова карта и/или банкова сметка при извършване на залог или изплащане на печалба;
 • копие на документ за самоличност и/или копие на дебитна/кредитна карта при извършване на идентификация на Вашата самоличност;
 • данни за произхода на средствата, съгласно ЗМИП;
 • данни за видна политическа личност и свързаните с тях лица, съгласно ЗМИП;
 • данни от записи на телефонни разговори при контакт с нашия кол център;
 • други данни при съмнение за извършване на измама, злоупотреба, пране на пари и други рискови действия и транзакции;
 • при проверка на самоличността на участници в хазартни игри чрез различни средства, Администраторът може да обработва и допълнителни данни, по своя преценка в съответствие с нормативните изисквания, с цел потвърждаване на Вашата самоличност.

 

 Администраторът не събира и не обработва специални категории (чувствителни данни)   лични данни, като например: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Физическите лица не трябва да предоставят такива чувствителни данни на Администратора. В случай, че физическото лице умишлено предоставя чувствителни данни на Администратора, Администраторът се задължава незабавно да ги изтрие.

 

 1. Цели и правни основания за обработване на личните данни
 • адрес на електронна поща, телефонният номер, и паролата за достъп са необходими за създаването и ползването на потребителски акаунт. Създаването и обработването на тези данни е необходимо на потребителя, сключил договор по рада на Общите условия, за да може да достъпва Игрите и услугите.
 • Трите имена, гражданство и уникалния идентификатор (единен граждански номер или личен номер на чужденец), държава на постоянно пребиваване и адрес по лична карта; датата на раждане; и документ за самоличност са необходими с цел установяване на самоличността и възрастта на участника, съгласно задълженията по Закона за хазарта и Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и при предоставяне на услуги по поддръжка на игрална сметка, и при рекламации (частично – някои от данните). Имената могат да се използват при оповестяване на печеливши участници, когато за това е дадено предварително съгласие. Данните за лична карта се събират и обработват с цел установяване на самоличността на участника съгласно закона, както и с цел избягване на злоупотреби и грешки при изплащане на печалби и нареждания за теглене на суми от игрални сметки.
 • Телефонният номер и адресът на електронна поща са необходими за осъществяване на връзка с участник по реда на Общите условия и Правилата за организиране и провеждане на Игрите, за изпращане на електронни и други съобщения и за верифициране на регистрацията на участника, или когато е дал съгласие да получава съобщения за целите на маркетинга и рекламата. В случай, че телефонният номер е използван от участника за услуги необходими за зареждане на игралната сметка с пари, същият е нужен на администратора за предоставяне на тези услуги, както и за верификация на съответното плащане със системите на телекомуникационния оператор, чиито абонат е участника.
 • Банковата сметка или номер на банкова карта са необходими за участие в онлайн хазартните игри за захранване на игрална сметка на участник или получаване на суми от игрална сметка, съгласно изискването на Закона за хазарта, както и за потвърждаване на самоличността съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари.
 • Данни за направени залози и изплатени печалби от Игрите се обработват в изпълнение задължения на администратора по Закона за хазарта, в това число във връзка с обезпечаването на контрола от приходната администрация и органите, противодействащи на тероризма и изпирането на пари, съгласно Закона за хазарта , както и Закона за мерките срещу изпиране на пари.
 • IP адрес е необходим за локализиране местоположението на участника с оглед изпълнение на законови задължения на администратора, по териториално ограничаване на предлагането и участието в Игрите обобщаване на информация за направените залози с цел изпращане на компетентните органи;
 • бисквитки – необходими са за разпознаване и верификация на участника при ползване на игралната му сметка, управление на опциите за презентация на информация на сайта, както и след получаване на съгласие – за маркетингови цели.
 • Записи от телефонни разговори и чат с клиента, – с цел обслужването Ви и подобряване на нашите услуги.
 • държава на постоянно пребиваване и адрес по лична карта са необходими поради изискване на Закона за мерките против изпиране на пари, както и за осъществяване на връзка с участник по реда на Общите условия и Правилата за организиране и провеждане на Игрите, за изпращане на съобщения и за верифициране на участника;
 • Данни за заемане на политически длъжности или функции – на основание чл.10 във връзка с чл.36 от ЗМИП в случай, че сте видна политическа личност, ние следва да извършим разширена комплексна проверка при установяване на взаимоотношенията ни помежду ни, както и текущо да проверяваме информацията;
 • Произход на средствата – на основание чл.10 във връзка с чл.66 от ЗМИП ние сме длъжни да установим произхода на средствата, които използвате за участие в организираните от нас хазартни игри;
 • снимки – за нуждите на верификацията на самоличността, или когато е дал съгласие за целите на маркетинга и рекламата, както и за обявяване на печалби.

2.1. При печалба над 5 000 лева лицето може да предостави и изрично съгласие да бъдат оповестени в рекламни и търговски съобщения на администратора следните данни: три имена, местоживеене, професия, снимка (образ), и печалбата.

2.2. С изключение на случаите, когато личните данни се обработват в изпълнение на законово основание, при наличие на законен интерес или в изпълнение на договорно задължение на администратора, личните данни се обработват въз основа на изрично съгласие на субекта на данни, което може да бъде оттеглено по всяко време.

2.3. Администраторът профилира и псевдоминизира данни за залози и печалби, както и за електронна идентификация, във връзка с предотвратяване на измами, управление на потребителски игрални опции, и след даване на съгласие – за маркетингови цели.

2.4. Личните данни се използват единствено за посочените по-горе цели. Дадено съгласие за събиране и обработване на личните данни обхваща всички Игри.

 

 1. На какво основание се обработват личните Ви данни.

При осъществяване на дейността ни, ние изискваме и обработваме данни въз основа на редица нормативно установени задължения, като: 

 • Закон за хазарта, Закон за мерките срещу изпиране на пари, подзаконови нормативни актове, както и приетите от Държавната комисия по хазарта задължителни игрални условия, правила и изисквания за организираните хазартни игри;
 • Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите;
 • Закона за счетоводството, Закон за корпоративното подоходно облагане, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • задължения за предоставяне на информация на всички държавни институции и регулаторни органи;
 • задължения за предоставяне на информация на съда и органи на реда.

 

 1. Принципи при обработка на личните данни

Администраторът следва следните принципи при обработка на личните данни, а именно:

 • Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;
 • Личните данни се събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • Личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
 • Личните данни са точни и се поддържат в актуален вид;
 • Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни и законовите изисквания;
 • Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

 

 1. Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни

5.1. Администраторът има право да разкрива обработваните лични данни на физическите лица, за които се отнасят данните.

5.2.  Други администратори на лични данни, на които Администраторът предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:

 • Национална агенция за приходите, Държавна агенция „Национална сигурност“, в изпълнение на нормативно установени изисквания и задължения, свързани с провежданите хазартни игри. Тези органи имат право да получават информация относно регистрираните потребители, направените залози, изплатени печалби, както и други данни, в предвидените от закона случаи и форма;
 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Администратора предоставянето на информация, сред която и лични данни, като съдебни и различни надзорни/регулаторни държавни органи;
 • на лица, обработващи личните данни, които предоставят услуги в полза на дейностите на Администратора или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни.
 • счетоводна фирма, обслужваща дейността на Администратора;
 • лица, които по възлагане на Администратора поддържат оборудване и софтуера на Администратор, чрез който се предлагат услугите;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери, свързани с дейността ни.

 

 1. Обработване на лични данни

6.1. Администраторът обработва личните данни на физическите лица посредством съвкупност от действия, които могат да се извършват с автоматични или неавтоматични средства.

6.2. Администраторът обработва личните данни на физическите лица самостоятелно или чрез възлагане на счетоводна фирма, обработваща данните от името на Администратора.

 

 1. Защита на лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

7.1 Полагаме големи усилия да защитим вас и Администратора от неупълномощен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на информацията, като за целта:

 • Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неупълномощен достъп до базата данни на Администратора.
 • Достъпът до личната информация е ограничен само до служителите, подизпълнителите и представителите на Администратора, които се нуждаят от нея, за да я обработват. Всеки, който има такъв достъп, е обвързан със строги договорни задължения за спазване на конфиденциалност, неизпълнението на които може да доведе до дисциплинарни наказания или прекратяване на взаимоотношенията.
 • Цялата лична информация, която физическото лице предостави на Администратора се съхранява на сигурни и надеждни сървъри.

7.2 При упражняване на правото на достъп от физическото лице, исканата информация се предоставя на e-mail адреса, с който е регистрирано лицето.

7.3 Нарушение на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които Администраторът отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни.

7.4 В случай на нарушение на сигурността на личните данните, което съществува вероятност да породи риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът, без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.

7.5 Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът без ненужно забавяне, съобщава на субекта за нарушението.

7.6 Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с него.

7.7 За осигуряване на високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на Администратора ние използваме защитена връзката за предаване на данните(криптиране).

7.8. Осигуряването на защитата на личните Ви данни е и Ваша отговорност. При ползване на обществени и технически и програмни средства, които не са Ваша собственост, за достъп до https://igra.bg, след приключване на престоя си в приложението да се уверите, че сте затворили потребителската си сесия.

7.9 Вие трябва да ни информирате, ако Вашето клиентско име или парола са откраднати, изгубени или се използват против волята Ви. В такъв случай ние ще анулираме Вашия профил, за да предотвратим злоупотреби.

 

 1. Срок на съхранение на  личните Ви данни

8.1. Събраната информация от Администратора по отношение на данните на физически лица се унищожава в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от администратора и след окончателно уреждане на всички правни спорове и финансови отношения. Администраторът не пази лични данни безсрочно. Съответните срокове са:

 • 10 години съгласно Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни,
 • 5 години съгласно чл. 6, ал. 4 от Закона за хазарта за съхранение на данните относно регистрация и идентификация на участниците, направените залози и изплатените печалби;
 • 12 месеца съгласно чл. 6, ал. 5 от Закона за хазарта за съхранение и обработване на данни, свързани с географско локализиране на IP адреса, идентифициране на дата, час и продължителност на игралната сесия на лицето, регистрирало се като участник на нашия Уебсайт.

 

8.2. В случай на обработване на данни, което се основава на дадено съгласие, личните данни за тези цели ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието. Това може да бъде извършено по един от следните начини:

В личния Ви игрален профил можете да контролирате даденото съгласие, както и каналите за получаване на маркетинг съобщения;

Като изпратите имейл на [email protected] .

Когато оттеглите Вашето съгласие, искането Ви ще бъде разгледано незабавно и в срок до 72 часа от постъпването му, изпращането на маркетинг съобщения до заявените от Вас канали ще бъде преустановено. 

8.3. Приключването на обработването на лични данни се извършва при наличие на някои от следните обстоятелства:

 • прекратяване на правоотношение с лицето, чиито данни се обработват и изчерпване на всички правни и фактически действия, които следва да бъдат извършени при или по повод прекратеното правоотношение.
 • основателно искане на лицето, чиито данни се обработват;
 • влязло в сила решение на Комисията за защита на личните данни или съответния компетентен съд, постановяващи приключването и/или унищожаването на личните данни;
 • изискване на нормативен акт;
 • отпаднала нужда на администратора.

8.4. Унищожаването на данни се извършва съгласно процедури, одобрени от администратора.

 

 1. Вашите права във връзка с обработването на личните данни

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

 • да получите достъп до личните Ви данни и информация, свързана с тях. Може да поискате от Администратора информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД;
 • да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на законодателството;
 • да възразите пред Администратора по всяко време срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;
 • да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, но само когато обработването им се основава единствено на Вашето съгласие;
 • да подадете жалба до КЗЛД, ако считате, че правата Ви са засегнати.
 • Субектът на лични данни може да упражни правата си като изпрати попълнен образец за искане/възражение на следния имейл адрес [email protected], или като използва контактната форма на сайта. Субектът на лични данни може да упражни правата си и като се свърже директно с Длъжностното лице по защита на лични данни на имейл адрес [email protected]. Субектът може да се свърже и с Длъжностното лице по защита на лични данни, в случай че желае да му бъдат разяснени правата свързани с личните данни.
 1. Задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни

Личните данни, които се изискват да се предоставят от Вас, са съобразени с услугите, които се предлагат от Администратора и имат задължителен характер. Предоставянето на изискваните лични данни е доброволно. В случай, че бъде отказано предоставянето на лични данни:

 • Администраторът няма да бъде в състояние да предостави желаната от Вас услуга;
 • Администраторът няма да може да Ви отговори при получаване на запитване във формата за контакт.

Тази Политика за поверителност последно е осъвременена на 1.10.2022 година.

 

 

Отговорен хазарт
За предотвратяване възникването на хазартна зависимост и решаване на проблемите, свързани с хазартната зависимост, Ви предоставяме следната информация:
Хазартът крие риск от възникване на хазартна зависимост, затова, Ви препоръчваме да играете разумно и отговорно. Съветваме Ви да възприемате хазартните игри, като начин за забавление и развлечение, а не като средство за разрешаване на финансови и/или социални проблеми. В случай, че забележите признаци на проблемно хазартно поведение, като например залагате много големи суми, които не може да си позволите, или имате постоянно и неконтролируемо желание за залагане, може да се възползвате от някоя от следните възможности:

 1. Да ограничите достъпа си до игралната сметка в регистрирания профил;
 2. Да определите лимити на депозитите и/или загуби;
 3. Да ограничите достъпа си до определени игрални секции на сайта;

Посочените по-горе възможности може да реализирате сами от настройките в игралния си профил, или да потърсите съдействие от служителите на дружеството, по следните начини: е-mail: [email protected]
 

Възможности за консултиране и терапия на хазартна зависимост:

 1.  Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта:
  1. Тел. 0888-99-18-66
  2. http://www.drugsinfo-bg.org/
 2. На сайта на Министерство на здравеопазването се съдържа информация за хазартната зависимост, както и за консултативни центрове по зависимости, където може да се потърси професионална помощ:
  1. https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/zdravosloven-nachin-na-zhivot/zavisimosti/hazart-i-hazartna-zavisimost/
  2. https://www.mh.government.bg/bg/kontakti/polezni-vrazki/

 

Консултативни центрове по зависимости:

 1. Национален фокусен център за наркотици и наркомании
 2. Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност”, гр. София 
 3. Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София
 4. Център за ранни интервенции гр. Варна, Превантивен център Младост Община Варна 

Уведомяваме Ви и относно възможността да поискате вписване в Регистъра по чл. 10г, ал. 1. от Закона за хазарта:
Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър на лицата по чл. 10в, ал. 3 от Закона за хазарта. Всяко лице, което смята, че има проблем с хазарта или лицата, чието социално положение и/или равнище на доходи може да ги направи по-податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост, може да поиска да бъде вписано в регистъра. Регистърът съдържа:

 1. имена по документ за самоличност;
 2. единен граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ);
 3. период на вписване, ако такъв е посочен;
 4. дата на вписване.

Вписването в регистъра се извършва въз основа на писмено искане по образец, подадено от лицето или негов представител до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
В искането може да се посочи период, за който да се извърши вписването, който не може да бъде по-кратък от две години.
Заличаването от регистъра се извършва:

 1. по искане на вписаното лице;
 2. когато е изтекъл посоченият от лицето срок за вписване, а ако не е посочен – след изтичането на две години от вписването.

За периода от 12.12.2020 г. до 12.12.2022 г. се преустановява воденето на регистър на уязвими лица по чл. 10г от Закона за хазарта, както и достъпът до него. Това гласят промените в Закона за хазарта, обнародвани в ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г. В този период НАП няма задължение да извършва нови вписвания и заличавания в регистъра по чл. 10г от ЗХ, както и да уведомява организаторите за вече включените в регистъра лица. За периода на отсрочването не възниква задължение за хазартните оператори да не допускат включените в регистъра лица до участие в хазартните игри.
https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/preustanovyavane.vpisvane.registur.hazartno.uyazvimi.
Екипът на организатора e на Ваше разположение при необходимост от допълнителна информация или съдействие!